Ďakujeme za vašu podporu!

Zatiaľ ste spolu darovali
11 620
Potrebujeme
5 000
Zo 💚 ĎAKUJEME! Sme v cieli! Šťastní, dojatí a vďační. Spoločne sa nám podarilo na podporu nepočujúcich detí a ich rodín vyzbierať neuveriteľných 10 556 €! Vďaka podpore partnerov zbierky sú všetky vaše dary až do hodnoty 10 000 € zdvojnásobené. To je teda riadne WOW a naše neskutočné ĎAKUJEME! 

Každý váš dar nám okrem stabilizácie nášho bezplatného poradenstva umožní celú pomoc skvalitniť a vylepšiť. Zapojíme do nej ďalších odborníkov a odborníčky a spoločne tak pomôžeme ešte viac!
 💚 

Sme OZ Nepočujúce dieťa a našim poslaním je pomáhať nepočujúcim deťom a ich rodičom nájsť informácie, prepojiť ich s odborníkmi a sprístupniť technológie tak, aby si so svojimi deťmi našli vlastnú cestu do sveta zvukov a komunikácie.


Vašim príspevkom:

priamo zasponzorujete poradenské hodiny až pre 150 rodičov,
pomôžete nám skvalitniť fungovanie online Rodičovskej poradne
a podporíte našu dlhodobú snahu o ďalšie dôležité systémové zmeny v oblasti komplexnej starostlivosti o nepočujúce deti.

Za 6 rokov existencie OZ Nepočujúce dieťa
sme venovali viac ako 11 000 hodín poradenstva rodičom nepočujúcich detí,
na vybavenie detského audiocentra na Slovensku sme vyzbierali 20 000 Eur,
spojením s odborníkmi sme dosiahli zvýšenie štátneho príspevku na načúvacie prístroje, čím rodinám ročne ušetríme vyše 200 000 Eur.