Pomôžte nepočujúcim deťom zapnúť zvuk!

Sme OZ Nepočujúce dieťa a našim poslaním je pomáhať nepočujúcim deťom a ich rodičom. Nájsť informácie, prepojiť ich s odborníkmi a sprístupniť im technológie tak, aby si ich dieťa s poruchou sluchu mohlo nájsť svoju cestu do sveta zvukov. 
Vaším finančným darom: 
priamo zasponzorujete poradenské hodiny až pre 150 rodičov,
pomôžete nám skvalitniť fungovanie online Rodičovskej poradne,
a podporíte našu dlhodobú snahu o ďalšie dôležité systémové zmeny v oblasti zdravotnej starostlivosti o nepočujúce deti.


Ďakujeme!

Za 6 rokov našej existencie
sme venovali viac ako 11 000 hodín poradenstva rodičom nepočujúcich detí,
na vybavenie audiocentra na Slovensku sme vyzbierali 20 000 Eur,
spojením s odborníkmi sme dosiahli zvýšenie štátneho príspevku na načúvacie prístroje, čím rodinám ročne ušetríme vyše 200 000Eur.